Services

Yüzer Fotovoltaik Sistemleri

Ön fizibilite çalışmaları

→Arazi seçimi ve güneş kaynağı değerlendirilmesi

→Güneş radyasyonu ölçümlerinin yapılması

→Yüzer Fotovoltaik Sistemlerin projelendirilmesi

→Teknik Fizibilite ve Enerji Performans Sertifakası raporlarının hazırlanması

Güneş Enerjisi

Ön fizibilite çalışmaları

→Arazi seçimi ve güneş kaynağı değerlendirilmesi

→Güneş radyasyonu ölçümlerinin yapılması

→Teknik Fizibilite ve Enerji Performans Sertifakası raporlarının hazırlanması

            →Güneş enerjisi üretim tahminlerinin yapılması

Rüzgar Enerjisi

            →Ön fizibilite çalışmaları

            →Arazi seçimi ve rüzgar kaynağı değerlendirilmesi

→Rüzgar kaynağı ölçümlerinin yapılması

→Teknik Fizibilite raporlarının hazırlanması

→Ekstrem rüzgar hesaplamaları

→Rüzgar enerjisi üretim tahminlerinin yapılması

İklim

            →İklim değişikliği ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltım metotlarının raporlanması

            →Türkiye’nin sıcak noktalarının iklim değişikliği kapsamında araştırılması

            →Ekstrem rüzgar hesaplamaları

Hidroloji ve hidrometeoroloji

            →Su kaynaklarının ve iklim ile ilgili konuların raporlanması

            →Kuraklık, buharlaşma ve sel analizi ve özel raporların hazırlanması

            →Sahaya Özel Sarnıç Tasarımı ve Uygulamaları

Hava Kalitesi

            →Hava kalitesi ölçümlerinin yapılması ve analizi

→Üretim ve tüketim tesislerinin hava kalitesine etkilerinin modellenmesi ve             

   değerlendirilmesi

            →Hava kalitesinin istatistiksel analizi ve raporlanması

Diğer

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemi kullanılarak yük hesaplarının (kar yükü,                                                                                                                                                                                                                       

    dalga yükü vb.) yapılması

            →Sahaya Özel Meteorolojik Tahminlerin yapılması ve raporlanması

 

 

 

Meteo Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Contact Us

Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ ARI Teknokent 3 Binası No:4/ B111, 34469 Sarıyer, İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 212 285 31 39

Gallery