TÜRKİYE'DE KONUT, SANAYİ, ENERJİ ÜRETİM-TÜKETİM TESİSLERİNİN ATMOSFER, ÇEVRE VE HAVA KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ PROJESİ

Bu projenin amacı, küresel, ülke çapında, bir bölgede veya daha küçük bir ölçekte ihtiyaç duyulan meteorolojik araştırmaları yapmaktır. Bir bölgede ister küçük ölçekte isterse büyük ölçekte olsun çevre etkilerinin araştırılması, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından meteorolojik parametrelerin değerlendirilmesi son derece önem arz etmektedir.

Gelişen teknoloji ve hesaplama yöntemleri ışığında WRF gibi atmosferik sayısal modellerin kullanılması, AERMOD, CALPUFF, CMAQ, WRF-CHEM gibi kirlilik dağılım modellerinin kullanılması projelerin başarılarıyla sonuçlandırılmalarında büyük katkılar sağlamaktadır. Olayların fiziksel olarak yorumlanması, değerlendirilmesi önemli bir bilgi birikimi ve tecrübe içermektedir. Yapılan AR-GE faaliyetleri, başta insan sağlığı olmak üzere çevre sorunlarının azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Bir bölgedeki mevcut hava kalitesinin veya bu bölgede kurulacak yeni tesislerin etkilerinin değerlendirilmesi bu suretle çevre ve hava kalitesinin izin verilen sınırları aşmaması sağlanabilecektir. Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin olası olumlu ya da olumsuz çevre etkilerinin incelenerek, olumsuz yöndeki etkilerin en aza indirilmesi önceden tedbirlerin alınması sağlanabilecektir.

Kirlilik dağılım modelleri ile de halk sağlığı açısından son derece önemli olan hava kalitesinin hali hazır durumu, geçmişteki veya gelecekteki dağılımları modellenecektir. Dünyanın en önemli sorunlarında hava kirliliği ve buna neden olan enerji santrallerinin ve diğer yapıların veya planlanan yapıların olası etkileri değerlendirilebilecektir.

Küçük veya büyük ölçekte her etkinliğin atmosferik şartlara bağlı olarak değerlendirilmesi, çevreye karşı yapacağı etkilerinin araştırılması ve raporlanması sürdürülebilirlik ve güvenirlik açısından önem arz etmektedir. Faaliyetlerin insan sağlığı başta olmak üzere çevreye nasıl bir etki yapacağı (olumlu/olumsuz), olabilecek potansiyel olumsuzlukların iyileştirilmesi, farklı çözüm yollarının araştırılarak farklı seçeneklerin (yer, zaman, teknoloji vb.) belirlenerek değerlendirilmesi ve projelerin mevzuatlara, çevreye uyumlu olarak uygulanması ve kontrolü önemlidir.

Kurulması, değiştirilmesi veya geliştirilmesi planlanan endüstri ve altyapı tesislerinin olumsuz yöndeki etkilerinin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek şekilde en aza indirilmesi için yapılan araştırmalar yerel veya bölgesel planlamalar için altlık oluşturacaktır. Proje raporu sonucu alınacak önlemler, yer ve teknolojiler için farklı seçeneklerin belirlenerek değerlendirilmesinde, projelerin sürdürülebilir ve güvenilirliğinin dikkate alınarak uygulanmasında, izlenmesinde ve kontrolünde katkı sağlayacaktır.

Bu proje kapsamında yapılmış bazı çalışmalar:

  • DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisinin Hava Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi ve Modellenmesi [ÇINAR MÜHENDİSLİK] 

Meteo Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Bize Ulaşın

REŞİTPAŞA MAH. KATAR CAD. İTÜ ARI 1 TEKNOKENT BİNASI NO: 2 /5 İÇ KAPI NO: 14 Sarıyer/ İSTANBUL/TÜRKİYE
+90 212 285 31 39

Galeri