HAVA KALİTESİ

Bir bölgedeki mevcut hava kalitesinin veya bu bölgede kurulacak yeni tesislerin etkilerinin değerlendirilmesi ile çevre ve hava kalitesinin izin verilen sınırları aşmaması sağlanabilmektedir. Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin olası olumlu ya da olumsuz çevre etkilerinin incelenerek, olumsuz yöndeki etkilerin en aza indirilmesi önceden tedbirlerin alınması ile sağlanabilmektedir.

Kirlilik dağılım modelleri ile de halk sağlığı açısından son derece önemli olan hava kalitesinin hali hazır durumu, geçmişteki veya gelecekteki dağılımları modellenebilir. Böylelikle, Dünyanın en önemli sorunlarından hava kirliliği ve buna neden olan enerji santrallerinin ve diğer yapıların veya planlanan yapıların olası etkileri değerlendirilebilir.

Küçük veya büyük ölçekte her etkinliğin atmosferik şartlara bağlı olarak değerlendirilmesi, çevreye karşı yapacağı etkilerinin araştırılması ve raporlanması sürdürülebilirlik ve güvenirlik açısından önem arz etmektedir. Faaliyetlerin insan sağlığı başta olmak üzere çevreye nasıl bir etki yapacağı (olumlu/olumsuz), olabilecek potansiyel olumsuzlukların iyileştirilmesi, farklı çözüm yollarının araştırılarak farklı seçeneklerin (yer, zaman, teknoloji vb.) belirlenerek değerlendirilmesi ve projelerin mevzuatlara, çevreye uyumlu olarak uygulanması ve kontrolü önemlidir.

Kurulması, değiştirilmesi veya geliştirilmesi planlanan endüstri ve altyapı tesislerinin olumsuz yöndeki etkilerinin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek şekilde en aza indirilmesi için yapılan araştırmalar yerel veya bölgesel planlamalar için altlık oluşturur. Yapılan çalışmalar sonucu alınacak önlemler, yer ve teknolojiler için farklı seçeneklerin belirlenerek değerlendirilmesinde, projelerin sürdürülebilir ve güvenilirliğinin dikkate alınarak uygulanmasında, izlenmesinde ve kontrolünde katkı sağlar.

Meteo Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Bize Ulaşın

REŞİTPAŞA MAH. KATAR CAD. İTÜ ARI 1 TEKNOKENT BİNASI NO: 2 /5 İÇ KAPI NO: 14 Sarıyer/ İSTANBUL/TÜRKİYE
+90 212 285 31 39

Galeri