TÜRKİYE VE SICAK NOKTALARI İÇİN KAPSAMLI İKLİM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Gözlemler iklimin ısındığını göstermektedir. İklimin ısınması ile beraber kara ve deniz buzullarında erime, kar örtüsünde daralma, deniz seviyesinde yükselme ve yağış paternlerinde değişimler meydana gelmektedir. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) değerlendirme raporları (örneğin, IPCC, 2007, 2013) Akdeniz havzasını iklim değişikliğine en kırılgan bölgeler arasında göstermektedir. Bunun başlıca nedeni, bu bölgenin su kaynaklarının gelecekte azalacak olmasıdır. Model tabanlı iklim değişikliği projeksiyonlarının tamamı gelecekte Akdeniz havzası için yağışta azalma öngörmektedir. Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye’nin de bu değişimden kaçınılmaz olarak etkileneceği tahmin edilmektedir.

Bu projenin amacı, mevcut bütün veri setlerini kullanarak genelde Türkiye’nin özelde ise İstanbul, Konya havzası, GAP bölgesi gibi sıcak noktaların (hotspots) iklim değişikliği resmini kolay anlaşılabilecek bir formatta ortaya koymaktır. Bu çalışmada tüm senaryolar (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 ve RCP8.5) ile gerçekleştirilmiş mevcut bütün küresel ve bölgesel model simülasyonları beraber değerlendirilerek sonuçlar üzerindeki belirsizlik azaltılacaktır.

Basitleştirilmiş grafik ve haritalar sonuçların hem geniş halk kitleleri hem de karar vericiler tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır. İklim değişikliğinin Türkiye’nin kaynaklarına ve başlıca sektörlerine etkisi tartışılacak ve adaptasyon ile etki azaltma konusunda öneriler getirilecektir.

Bu proje iklim değişikliği açısından Türkiye ve sıcak noktalarını araştırmayı, ulusal ve bölgesel kaynaklar ve sektörler açısından iklim değişikliği etkilenebilirlik analizi yapmayı ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda adaptasyona yönelik öneriler getirmeyi hedeflemektedir. Çalışma, mevcut veri setlerinden azami seviyede faydalanarak, kapsamlı ve detaylı analizler ile Türkiye ve sıcak noktaları için iklim değişikliği ve etkileri resmini açık, net ve tutarlı bir şekilde ortaya koyacaktır.

Bu proje kapsamında yapılmış bazı çalışmalar:

  • İstanbul İklim Değişikliği Senaryolarının Değerlendirme Raporu [MAVİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ]

Meteo Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Bize Ulaşın

REŞİTPAŞA MAH. KATAR CAD. İTÜ ARI 1 TEKNOKENT BİNASI NO: 2 /5 İÇ KAPI NO: 14 Sarıyer/ İSTANBUL/TÜRKİYE
+90 212 285 31 39

Galeri