İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN MİKRO ÖLÇEKTE ÖLÇÜM-MODELLEME EKSENLİ ARAŞTIRILMASI PROJESİ

Rüzgâr enerjisi çalışmalarında en öncelikli ve önemli safhalardan birisi ölçümler ve modellerin karşılaştırılarak aralarında kayda değer bir ilişkinin bulunmasıdır. Rüzgâr enerjisi açısından düşünüldüğünde İstanbul şehir merkezi ve çevresine (su havzaları, koruma bölgeleri, sanayi bölgeleri, köyleri vb.) ait mikro ölçek çalışmaları yapılmamış ve rüzgâr potansiyeli doğrulanmamıştır. Akıllı şehir kavramının yerleşebilmesi için öncelikli olarak çevre ile uyumlu enerji kaynaklarının kullanılması gerekmektedir. İstanbul düşünüldüğünde bu kaynakların başında rüzgâr, güneş, biokütle, dalga, akıntı gelmektedir.

Bu çalışmada, öncelikle rüzgâr enerjisinin mikro-orta ölçekte çeşitli modeller (WASP, WINDPRO, WINDSIM, PVGIS, PVSOL vb.) ile konuşlandırmaları yapılıp, verimlilik analizleri ve kayıplar detaylı bir şekilde ele alınır.

Bunlara ilave olarak, alansal veya zamansal taşıma ve tahminlerde Yapay Sinir Ağları (YSA), Genetik Algoritmalar (GA), Bulanık Mantık (BM), Jeoistatistiksel Yöntemler (JY), Objektif Analiz Yöntemleri (OAY) veya sayısal Orta Ölçekli Dinamik Atmosferik Modelleri (MM5, WRF vb.) kullanılır.

Araştırmada istenen noktalara en yakın noktalardaki ölçümlerin kullanılması, taşınması, enerji kaynağına yönelik haritaların elde edilmesi, hata analizlerinin gerçekleştirilmesi ve sonucunda da planlamanın yapılması hedeflenmektedir. Bütün bu analizler sonucunda alana uygun rüzgâr türbinlerinin seçilmesi, mikro konuşlandırılmaları ve verimlilik analizlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu analiz sürecinde türbinlerin birbirlerine olan etkileri, türbülans, hamle ve risk hesaplamalarının doğru yapılması büyük önem taşımaktadır.

Bu proje sonucunda, mikro-orta ölçekte İstanbul ve çevresine ait kullanılabilir detaylı rüzgâr enerjisi haritaları ortaya çıkacaktır. Ayrıca, rüzgâr enerjisi uygulama alanlarının ve risklerinin detaylı araştırılması yapılmış olacaktır. Böylelikle, İstanbul için akıllı ve yeşil şehir etkileşimlerinin belirlenmesine büyük katkı sağlanmış olacaktır.

Bu proje kapsamında yapılmış bazı çalışmalar:

  • İSKİ Baraj Havzalarında Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin ve Uygulanabilirliğin Ölçüm-Modelleme Eksenli Araştırılması ve Raporlanması [İSKİ]
  • MILRES [TUBITAK]
  • RETS [METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ]
  • 107M331 [TUBITAK]

Meteo Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Bize Ulaşın

REŞİTPAŞA MAH. KATAR CAD. İTÜ ARI 1 TEKNOKENT BİNASI NO: 2 /5 İÇ KAPI NO: 14 Sarıyer/ İSTANBUL/TÜRKİYE
+90 212 285 31 39

Galeri